Projekty inwestycyjne

Tworzymy własne oraz wspieramy inne projekty inwestycyjne na każdym etapie ich realizacji. W swoich działaniach wykorzystujemy własne bogate doświadczenie, znajomość uznanych metodyk, koncentrując się przede wszystkim na osiągnięciu rzeczywistych korzyści biznesowych. Inwestujemy także własne środki w rekomendowane przedsięwzięcia. Organizujemy grupy inwestorskie.

Więcej

Consulting i Outsourcing

Specjalizujemy się w doradztwie i outsourcingu w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem (głównie IT, kadry i finanse). Dzięki naszym usługom firmy zwiększają swoją skuteczność i efektywność poprzez skoncentrowanie się na własnej działalności kluczowej, decydującej o jej pozycji konkurencyjnej i perspektywach rozwojowych.

Więcej